Bildkonstnär Tapio Haapalas konstverk “Lovisa droppar” kommer att placeras i Drottningstranden

Loviisanpisarat havainnekuva

Bildkonstnär Tapio Haapala valdes att förverkliga ett offentligt konstverk, ”Lovisa droppar”, till nästa års Bostadsmässområde Drottningstranden i Lovisa. Konstverket, som är i två delar, kommer att placeras på torgområdet vid havet i Drottningstranden.

Tio konstnärer presenterades för den sakkunniga juryn. Juryn beslöt att bekanta sig mera ingående med tre av konstnärerna. Av dessa tre utvaldes bildkonstnär Tapio Haapala att förverkliga konstverket.

Juryn motiverade sitt beslut enligt följande:

Konstverket representerar konstens hållbara utveckling. Konstverkets materialval håller från generation till generation oberoende den maritima placeringen och svåra väderförhållanden. Konstverket ”Lovisa droppar” reflekterar Lovisa och stadens maritima miljö. Konstverkets belysning är i linje med belysning som tema på Bostadsmässområdet Drottningstranden. För övrigt efterlyste juryn att konstverket förverkligas på högklassig konstnärlig nivå.

Tapio Haapala har en långvarig kompetens som skulptör och bildkonstnär. Hans verk har ofta miljön som tema. Offentliga konstverk av Haapala finns bland annat i Björneborg, Raumo, Euraåminne och Nyköping i Sverige. Han har också haft många privata utställningar.

”Det är mycket trevligt att bli vald, även om tidtabellen är krävande. Platsen för mitt verk är fortfarande under arbete och det krävs lite fantasi att se hurudant området blir. Men visst är det en fin helhet med fantastisk utsikt. Konstverket blir så stort att man även kan betrakta det från hamnområdet på andra sidan viken”, berättar bildkonstnär Tapio Haapala.

Haapala har länge använt byggnadstekniska material i sina verk, till exempel rostfritt armeringsstål som också är det huvudsakliga materialet i konstverket i Drottningstranden. Konstverket svetsas och utformningen sker med hjälp av former. Formspråket är stilrent.

”Konstverkets tema med droppar beskriver vattnets kretsgång, och det sitter väldigt bra med placeringen invid vattnet. Verket beskriver även hur livet är beroende av vatten. Jag följer med jordbruk på nära håll, så jag ser konkret vilken betydelse vattnet har till exempel för matproduktionen. Mitt tidigare arbete inom jordbruket påverkar med andra ord även mitt konstnärliga arbete”, berättar Haapala.

bildkonstnär Tapio Haapala
Bildkonstnär Tapio Haapala.

I Lovisa finns det mycket aktiva och högklassiga konstnärer som sedan länge berikar staden med tillfällig konst och ett livligt konstliv. Lovisa stad har dock inte investerat i permanent offentlig konst sedan 1960-talet.

Konstverket finansieras med bidrag av Centret för konstfrämjande (TAIKE) och med en summa från ett arv för utveckling av kultur som Lovisa stad har fått. Lovisa stads bostadsmässorganisation svarar för konstverkets grundarbete som utförs på området.

Juryn:

Ordförande: Ulrika Rosendahl, museiintendent, Lovisa stad

Bildkonstnär Denise Ziegler (utnämnd av Konstnärsgillet i Finland)

Bildkonstnär Pia Sirén

Bildkonstnär Jukka Vikberg

Arkitekt Perttu Huhtiniemi

Niina Okkonen, projektchef, Lovisa stad

Sekreterare: Päivi Karppi, kulturproducent, Lovisa stad

Bild 1: Illustration på konstverket “Lovisa droppar” i Drottningstranden, bildkonstnär Tapio Haapala.