Bokbussen är inte i trafik måndagen den 18.10.

Loviisan kirjastoauto

Lovisa bokbuss kör undantagsvis inte måndagen 18.10.2021 på grund av service.

Mer information: bokbusschauffören, tfn 040 018 35 65, kirjastoauto@loviisa.fi