Bokslut och tomtförsäljningsärenden på stadsfullmäktiges fysiska sammanträde 16.6.2021 klockan 18 – följ med direktsändningen

Harjurinteen koulu

Efter att coronarestriktionerna har luckrats upp sammanträder Lovisa stadsfullmäktige igen fysiskt på Harjurinteen koulu på onsdagen 16.6.2021 klockan 18. Du kan följa med sammanträdet via länken i meddelandet.

På sammanträdet behandlas bland annat stadens bokslut för 2020, försäljning av en industritomt till Soilfood Oy och beredning av försäljning av en tomt för dagligvaruhandelns behov i Märlax. På föredragningslistan finns även en begäran om tilläggsanslag för att flytta Villekulla daghems verksamhet till ersättande lokaler.

Stadsfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och nu får man gå och följa med dem på plats på adressen Bangatan 1. Du kan också följa med sammanträdet via länken nedan.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 16.6.2021