Byggandet av Skärgårdsvägens nya vägsträckning har inletts

Byggandet av bostadsmässområdets norra del omfattar Skärgårdsvägens nya vägsträckning och ändringen av korsningsområdet vid Mannerheimgatan. På området byggs också lättrafikleder och vattenförsörjning. Syftet är att arbetet ska vara slutfört senast 1.10.2021.

Genomfarten till fastigheterna säkerställs under arbetet. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggfasen. Även ekopunkten fungerar normalt.

Byggområdet kommer att spärras av för utomstående. Byggplatskontoret kommer att placeras på den rivna affärsfastighetens parkeringsplats. Grävmaskiner och lastbilar rör sig på byggområdet.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen anknyter till byggandet av bostadsmässområdet 2023 Drottningstranden.

Kontaktpersonerna i ärenden som gäller byggområdet är:
Entreprenören AC Päällysteet Oy, Veikko Hautala, tfn 0400 485 746
Lovisa stad, infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550