Fågeltornet fick nya trappor

Fågeltornet vid Lovisaåns mynning har reparerats. Tornet ligger vid Gamla Strand i närheten av Lovisavikens skola. Fågeltornets trappor och golv har reparerats.

– Det är tryggt att röra sig där nu. Visserligen är själva tornet gammalt och inte så tip top men det funktionerar igen, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman.

Lintutorni Loviisanjoen suulla. Fågeltornet vid Lovisaåns mynning.

Mer information:
stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman
tfn 0440 555 468
mona.backman@loviisa.fi