Följ med stadsfullmäktiges möte live

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder idag onsdagen 18.11.2020 kl.18.

Mötet sker som ett distansmöte. Du kan följa med mötet via bildlänken nedan.

På föredragningslistan finns bland annat Apotti och beslut om uppsägningarna som berör stadens personal.
Föredragningslistan hittar du här.