Föreslå kulturpristagare 2020

Kauniita kukkia Vackra blommor

Vem borde enligt din mening beviljas Lovisa kulturpris 2020? Ge ditt eget förslag senast på onsdag 7.10.2020!

Lovisa stads kulturpris kan beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i Lovisa eller till en grupp som består av Lovisabor.

  • En förutsättning för att få kulturpriset är att gärningen, verksamheten, resultatet eller processen har inverkat särskilt anmärkningsvärt på något kulturområde i Lovisas kulturliv eller har lyft fram Lovisa på nationell eller internationell nivå.
  • Välfärdsnämnden beslutar om beviljandet av kulturpriset och bestämmer årligen storleken av kulturpriset.
  • Kulturpriset delas inte ut om någon gärning eller verksamhet inte står ut tillräckligt mycket eller om man inte blir enhälliga i beslutet om pristagaren eller ifall välfärdsnämnden så beslutar.
  • Kulturpriset beviljas endast en gång för samma meriter.
  • Vem som helst annan än välfärdsnämndens ledamot kan ge förslag till kulturpristagare med motiveringar.
  • Lovisa kulturpristagare offentliggörs årligen på självständighetsdagsfesten eller på någon annan högtidlig tillställning som välfärdsnämnden bestämt.

Du kan föreslå kulturpristagare via denna länk.

Eller du kan skicka ett skriftligt förslag till stadens registratur: Lovinfo, Mariegatan 12 A, PB 77, 07901 Lovisa senast på onsdag 7.10.2020 kl. 15.00 eller per e-post till kulttuuri@loviisa.fi.

Mer information: chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson, tfn 040 568 41 38, leif.eriksson@loviisa.fi