Förslaget att lägga ned Haddom skola i stadsstyrelsen 24.1.2022

Då höranden och barnkonsekvensanalyser nu genomförts behandlas förslaget att lägga ned Haddom skola i stadsstyrelsen 24.1.2022. Styrelsen behandlar också ett nytt program för att främja kulturen och kulturturismen, vilket har förtydligats av arbetsgruppen enligt stadsstyrelsens instruktioner.

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion har på sitt sammanträde 14.12.2021 föreslagit att Haddom skola läggs ned 1.8.2022. Haddom skolas vårdnadshavare och elever besvarade sedan en barnkonsekvensanalys och via ett skriftliga hörande och diskussionsmöte i Januari gavs även möjlighet att yttra sig i saken. Beaktande av alla synpunkter som inkommit genom dessa behandlas ärendet nu i stadsstyrelsen 24.1.2022 och enligt en preliminär tidtabell i stadsfullmäktige 16.2.2022. Stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om nedläggningen av Haddom skola.

Stadsstyrelsens föredragningslista 24.1.2022