Gatubyggnadsarbetena på Drottninggatan inleds i början av juni

Kuningattarenkadun tietyömaa Vägarbete på Drottninggatan

Projektet för grundläggande sanering av Drottninggatan framskrider. Vattenförsörjningsarbetena är färdigställda och det planenliga byggandet av gatan på sträckan Brandensteinsgatan–Karlskronabulevarden inleds 1.6.2020.

Drottninggatan kommer att permanent bli enkelriktad på sträckan Brandensteinsgatan–Karlskronabulevarden. Trottoaren blir bredare och framför köpcentret Gallerian byggs ett litet torgområde.

AC Päällysteet Oy är entreprenör. Arbetet uppskattas bli klart i augusti–september. Den grundläggande saneringen av Drottninggatan inleddes med vattenförsörjningsarbeten på vintern 2019–2020.

– Vi har nu kommit halvvägs med projektet, och i detta skede vill jag tacka invånarna för deras tålamod och förståelse vad gäller vårt arbete trots undantagstrafiken, bullret, dammet och darrningen, säger Lovisa stads infrastrukturchef Markus Lindroos.

Ytterligare uppgifter: infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi