Haddom skolas elever flyttas till barackerna i centrum

Haddom skolas undervisning sker tillfälligt från och med torsdag 8.10.2020 i barackerna på Gamla Strand i Lovisa centrum.

Orsaken till flyttet är symptomen i skolan och de undersökningar och eventuella reparationer som det föranleder.

Skolan har 38 elever och 4 medlemmar i personalen samt tim- och ämneslärare.

Centralen för bildning och välfärd har undersökt olika tillfälliga alternativ och konstaterat att de lämpligaste utrymmena är nämnda baracker som är i stadens ägo. I barackerna har tidigare fungerat såväl Lovisavikens skola som Lovisa Gymnasium.

Mer information: Utbildningschef Timo Tenhunen, tfn +358 44 0555 332, e-post timo.tenhunen@loviisa.fi