Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk vecka 9

Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk från och med måndag 27.2.2023. Området används för mässfunktioner under sommaren. Hundparken återställs för hundarnas rekreationsbruk efter Bostadsmässan. Bostadsmässan ordnas 7.7–6.8.2023.