Hur ser framtida Lovisa ut ur perspektivet för hållbar utveckling och grön infrastruktur?

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad ordnar ett informations- och utbildningsmöte om grön infrastruktur 18.4.2023 klockan 16.30–18.30 på Societetshuset.

Grön infrastruktur ökar stadsområdenas klimattålighet och hjälper städerna att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Grön infrastruktur omfattar såväl områden i naturtillstånd, såsom skogar och bäckar, som byggda grönområden, såsom parker, gröna tak och dagvattenkonstruktioner.

Program:

16.30–16.35     Evenemanget öppnas,
infrastrukturchef Markus Lindroos

16.35–17.30     Parkkultur och historia – Mångfald och stadslandskap,
landskapsarkitekt Anne Richtniemi-Rauh

17.30–18.30     Murkna träd i parker och hur dessa identifieras,
arborist Sami Keima

Välkommen med!

Lovisa stad

Mona Bäckman
stadsträdgårdsmästare
tfn 0440 555 468

Tid och plats för evenemanget:
18.4.2023 klockan 16.30–18.30
Societetshuset, festsalen
Drottninggatan 24, 07900 Lovisa