Hus i växthus och övriga val till Bostadsmässan i Lovisa 2023

Byggarna av småhus och en del av tomterna för byggande i företagsform är valda för Bostadsmässan 2023 på Drottningstranden i Lovisa. Kvalitetsgruppen har haft ett rekordstort antal ansökningar för behandling. Valet av byggare bekräftades torsdag 10.6.2021 under Bostadsmässkommitténs möte.

En mångsidig men sammanhängande helhet av arkitektoniskt intressanta objekt avsedda för familjer, par och släktled kommer att uppföras på Bostadsmässområdet. På tomter där byggandet sker i företagsform kommer vi att få se lösningar bland annat i form av flytande hus och hus med växthus som saknar motstycke i Finland. I den norra delen av Drottningstranden bygger Cubesta Oy också ett flervåningshus i trä.

– Om du frågar en trädgårdsmästare vilken typ av hus han skulle bygga, kommer han att säga ett glashus. För två år sedan började en humoristisk idé växa fram – hur skulle ett hus i ett växthus eller ett växthus ovanpå ett hus fungera i Lovisa. Intressanta projekt av detta slag finns redan i Sverige och Danmark. Och nu har vi redan nått detta skede med idén, skrattar Robert Jordas, verkställande direktör och trädgårdsmästare på Robbes Vertical Farming Solutions.

På småhusområdet uppförs hus byggda både i sten och i trä. En del av husen ska enligt planerna byggas av stockar och av CLT. Till sin färgning varierar husen från ljusa till mycket mörka, till och med svarta nyanser. Stora glasytor och fönster kommer att vara vanliga, men det är ju bara naturligt med tanke på den magnifika havsutsikten.

De valda småhusbyggarna kommer från Helsingfors, Esbo, Borgå, Klövskog, Vanda och Lovisa. Dessutom uppför husfabriker tre hus på småhusområdet.

– Coronavirusläget påskyndade beslutet att förverkliga en långvarig dröm om att bo vid vattnet. Önskan att uppfostra våra barn på en mindre ort fick oss också att bli intresserade av Drottningstranden. Lovisa ligger dessutom på ett rimligt avstånd från Helsingfors och våra arbetsplatser. Det att man jobbar delvis på distans minskar behovet av att överhuvudtaget åka till jobbet. Och de här tomterna är ju helt fantastiskt vackra, säger de nyvalda byggarna Hanna-Maija och Jussi Tikka från Helsingfors.

På Drottningstrandens småhusområde finns också en tomt för ett gruppbyggnadsprojekt. Ingenjörsföretaget Insinööritoimisto LaRa Oy har valts till byggherre med fyra tvåvåningsegnahemshus. Helheten är tilltalande och passar synnerligen väl till området.

– Insinööritoimisto LaRa Oy gruppbygger i samarbete med Honkatalot fyra fristående hus med timmerstomme och jordvärme på Drottningstranden i Lovisa. Tomten gränsar mot Gröna Uddens park, och invånarnas önskemål har iakttagits i genomförandet. De rymliga interiörerna och den gemensamma bastun på gården skapar en känsla av modern lyx, berättar Insinööritoimisto LaRa Oy:s projektchef Riikka Tapio.

På området för Bostadsmässan 2023 på Drottningstranden pågår för närvarande markbyggnadsarbeten i den norra och den centrala delen. Småhusområdet kommer att vara klart för byggande i slutet av juni 2021. Byggandet på radhus- och parhustomterna i den centrala delen kan inledas tidigast våren 2022.

Ytterligare information:

Finlands Bostadsmässa, projektchef Timo Koskinen, tfn 040 759 1910, timo.koskinen@asuntomessut.fi
Bostadsmässan i Lovisa 2023, projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi