Inget beslut ännu om Apotti – en kvällsskola ordnas för fullmäktiges ledamöter om ärendet

Stadsstyrelsen, som sammanträdde måndagen 10.2.2020 behandlade i sitt möte frågan om att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti.

Stadsstyrelsen var enhällig om att bordlägga ärendet. För fullmäktigeledamöter ordnas en kvällsskola om saken senare i februari.

Stadsstyrelsen behandlade också ärendet om anhållan av anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler. Också detta ärende bordlades.

Avsikten är att näringslivs- och infrastrukturcentralens byrå flyttar från nuvarande hyreslokalerna till lokaler som ägs av staden på Degerbygatan 21 och Östra Tullgatan 17. För att lokalerna ska lämpa sig för ny användning behövs det göras ändringar. Anslaget var på 380 000 euro.

Stadsstyrelsen beslutade också att sälja en tomt på industriområdet vid Entreprenörsgatan till Lovisa Kloakservice KB .