Invånarnas förslag på och åsikter om balanseringen av ekonomin till stadsstyrelsen 2.7.2020

Raatihuone Rådhuset

Lovisa stad frågade invånarnas förslag på och åsikter om balanseringen av ekonomin. Enkäten var öppen 1–14.6.2020. Inalles svarade 258 invånare på enkäten.

Staden frågade också motsvarande av stadens personal. Enkäten var öppen 27.5–5.6.2020. På personalenkäten svarade 232 arbetstagare.

Av svaren på enkäterna uppgörs ett sammandrag. Sammandraget av personalenkäten presenterades vid samarbetsförhandlingen 10.6 och invånarenkätens sammandrag presenteras 23.6. Resultaten från samarbetsförhandlingarna och hela materialet från enkäterna behandlas på stadsstyrelsens möte 2.7.2020 tillsammans med balanseringprogrammet för ekonomin.