Kartläggningen av undervattenskulturmiljön i Lovisavikens innersta del är klar

Loviisanlahden kartta Karta öven Lovisaviken

Undervattenskulturmiljön i Lovisavikens innersta del har kartlagts under våren och försommaren 2020. Under kartläggningen hittade man ett nytt segelfartygsvrak som uppskattas till fornlämning, stenkistor tillhörande en lastningsbrygga utanför Nedre stan och ett sänkt fartyg utanför Gröna Udden. Fornlämningsfynden finns inte på Drottningstrandens område som just nu planläggs.

Med inventeringen utreddes det om det finns några andra, från tidigare okända undervattensfornlämningar på området. Undersökningsområdet täckte Lovisavikens innersta del till södra delen av hamnområdet vid Skeppsbron. I samband med utredningen undersöktes också strandområdena vid Drottningstranden på östra stranden. Kartläggningen är utarbetad av Subreering Ammattisukellustyöt Oy.

På området finns två undervattensvrak som kategoriseras som fornlämningar. I fältarbetet användes i mån av möjlighet ekolod. I materialet observerades flera anomalier som granskades genom att dyka eller vada. Under ekolodningen upptäcktes ett tidigare okänt segelfartygsvrak i närheten av östra stranden utanför Gröna Udden, cirka 100 meter från stranden. Vraket inspekterades vid en dykning och uppskattades vara en över hundra år gammal fornlämning. Undersökningarna fortsätter under sommaren med att kartlägga vrakets ålder.

De två vraken som var kända från tidigare lokaliserades. I vattnet utanför Nedre stan identifierades stenkistor tillhörande en lastningsbrygga från 1700-talet. Ett fjärde vrak, som dock inte kategoriserades som fornlämning, hittades vid östra stranden utanför Gröna Udden i strandvassen. Vraket är Loviisanlahti Väinö som sänktes år 1957.

På området planeras, i samband med pågående planläggning, flytande kvartersområden, en gångbro över viken, en småbåtshamn, en vågbrytare samt muddring av farleder och vassbevuxna stränder. De fynd som uppdagades under inventeringen finns inte på detaljplaneområdet, så Drottningstrandens planerade konstruktioner medför inga olägenheter för dessa undervattensfornminnen.

Tilläggsuppgifter: planerare Tiina Hahl, tfn 040 555 0455, tiina.hahl@loviisa.fi