Klasserna inom den allmänna undervisningen för årskurserna 7–9 på Harjurinteen koulu flyttas till distansundervisning för tiden 20–23.10.2020

Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio

På grund av en coronavirussmitta och gruppexponering på Harjurinteen koulus högstadiesida som konstaterades under veckoslutet flyttas klasserna inom den allmänna undervisningen för årskurserna 7–9 till distansundervisning för tiden 20–23.10.2020.

Lovisa stads pandemigrupp och rektorerna konsulterades då man fattade beslutet om att övergå till distansundervisning.

Harjurinteen koulus undervisning på Bangatans sida fortsätter normalt (förskoleundervisningen–årskurs 6). Den förberedande undervisningen, smågrupperna inom årskurserna 7–9 och Loviisan lukio fortsätter också med närundervisning. Man har informerat skolans lärare, elever och vårdnadshavarna med Wilma. Man kommer även att meddela på Wilma om ytterligare uppgifter och närmare anvisningar om lektionsarrangemangen.

Också Haddom skola (20–22.10.2020) och Lovisavikens skola (20–23.10.2020) är denna vecka på distansundervisning på grund av coronavirussmittor.