Skolningen gällande stödfamiljsverksamheten inhiberas

Lovisa stads socialservice kommer att ordna skolning gällande stödfamiljsverksamhet på nytt i ett senare skede.