Kom med på knopverkstad på Sarfsalö sommartorg 7.8.2021

Kom och lär dig hur man av tråd knyter en traditionell Apans knytnäve. Knopverkstäder ordnas i Lovisa och Borgå i juli och augusti. Lovisas första verkstad ordnas på Sarfsalö sommartorg lördag 7.8.2021 klockan 10–12.

I knopverkstaden tillverkas Apnäve-nyckelringar under guidning av artenom Maija Michelsson. Knopverkstaden passar för alla åldrar och inträdet är fritt. Man kan knyta knopar under hela evenemanget. I verkstaden får varje deltagare tillverka en nyckelring.

Verkstaden ordnas av utvecklingsuppgiften Kultur i byn som genomförs 2021–2022 i samarbete mellan kommunerna i Nyland och organisationerna i regionen. Utvecklingsuppgiften finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Sarfsalö sommartorg

Sarfsalövägen 1035, 07780 Lovisa

Ytterligare information om knopverkstäder
Ytterligare information om utvecklingsuppgiften Kultur i byn