Kompensation för oanvänd konditionssalsavgift

Lovisa stad kompenserar på förhand köpta användningstider till stadens konditionssalar på grund av coronaepidemin.

Lovisa stad kompenserar på förhand köpta användningstider till stadens konditionssalar som kunderna inte kunnat använda då idrottsanläggningarna varit stängda på grund av coronaepidemin.

Kunderna kompenseras för den användningstiden som fanns på nyckeln, högst två och en halv månad genom en uppdatering av nyckeln. Uppdateringen av nycklarna till konditionssalarna ska göras inom år 2020 i Lovinfo.

Tilläggsinformation: Lovinfo, tel. 019 555 555 eller lovinfo@loviisa.fi