Hamnhuset söker ny företagare till restaurangen

Valkon satamatalon julkisivu

Lovisa Hamn söker nu en ny företagare till restaurangen i hamnhuset. Restaurangen verkar i hyresutrymmen.

Köksmaskinerna är inkluderade i hyran. Det är möjligt att förhandla om köp av lösöret med den tidigare företagaren (mer information om dessa ger Tonka, tfn 040 860 46 78).

Den nya företagaren kan börja med kort tidtabell så intresserade ombeds ta kontakt så fort som möjligt.

Kontaktuppgifter:

portofloviisa.fi

Tiina Vepsäläinen, vd, Lovisa Hamn Ab
tfn 0440 555 731
tiina.vepsalainen@portofloviisa.fi