Lovisa stad distribuerar skolluncher för elever i distansundervisning

Lovisa stad distribuerar skolluncher för sådana elever i årskurserna 7–9 och gymnasierna som undervisas på distans under tiden 8–28.3.2021.

Årskurserna 7–9 och gymnasierna jobbar på distans under tiden 8–28.3.2021. Skolmaten delas ut på 12 olika ställen under denna tid.

Distribueringsställena:

Centralköket, Direktörsvägen 12
Forsby skolcentrum
Haddom skola
Hindersby ungdomslokal, Lappträsk
Isnäs skola
Kirkonkylän koulu, Lappträsk
Kungsböle gamla bank
Pernå kyrkoby skola
Ruukin koulu
Sävträsk skola
Tesjoen koulu
Valkon koulu

Maten avhämtas på måndagar och torsdagar. Man får två–tre dagars ranson per gång. Ifall man önskar skolmat bör man inleda sin beställning senast föregående veckas fredag (matdistribueringen börjar på måndag) eller onsdag (distribueringen börjar på torsdag) klockan 12. Detsamma gäller avbeställning av maten.

Ett meddelande har skickats till alla elever och studerande via Wilma-tjänsten. I meddelandet finns en länk till beställningsformuläret. Man kan även avboka sin beställning från samma formulär, så det är bra att spara meddelandet. Endast portioner som individuellt bekräftats levereras för avhämtning.
Centralen för bildning och välfärd har skickat info om denna möjlighet också till vårdnadshavarna.

Matdistribueringen berör bara dem som är i distansundervisning.

Ytterligare uppgifter:

kosthållschef Annika Kuusimurto
tfn 0440 555 257
keskuskeittio@loviisa.fi