Lovisa stad förbereder sig för nedstängning

koronavirus coronavirus

Finlands regering har föreslagit en nedstängning på tre veckor (8.3–28.3.2021) vars syfte är att förhindra att coronavirusepidemin accelererar snabbt och att nya mer smittsamma virusvarianter sprider sig. Lovisa stad håller på att förbereda sig för att ordna tjänsterna i enlighet med tre veckors nedstängning, andra föreslagna begränsningar och undantagsförhållanden.

Lovisa och Nyland hör till området som styrs till att införa de striktaste åtgärderna. I praktiken gäller de flesta begränsningar redan i Lovisa. Staden meddelar närmare nästa vecka (vecka 9) hur tjänsterna ska ordnas.