Lovisa stad har kontrollerat säkerheten på lekplatserna

Våren framskrider och det blir mer liv och rörelse på lekplatserna. Endast i en trygg miljö kan leken vara bekymmerslös.

För att kunna garantera bekymmerslösa lekar kontrollerar Lovisa stad årligen lekplatserna vid alla skolor och på alla daghemsgårdar. Också stadens allmänna lekplatser kontrolleras för att lekarna ska kunna vara bekymmerslösa också där. I vår inleddes kontrollrundan i början av april och den är nu slutförd.

Det konstaterades att lekutrustningen på ett allmänt plan är i bättre skick än förra året. Några brister upptäcktes. De ska korrigeras under början av sommaren. Då lekplatserna kontrollerades och reparationsåtgärderna bedömdes togs all lek- och träningsutrustning samt bänkar och bordsgrupper i beaktande.
 
Vårliga hälsningar
Lovisa stad