Lovisa stad och Fortum reparerar lek- och idrottsutrustningen vid badstranden Plagen

Plagen

Utrustningen vid badstranden Plagen repareras och förnyas under maj. Arbetena utförs i samarbete mellan Lovisa stad och Fortum.

Fortum sponsorerar repareringen av Plagens lekskepp. Fortum har ju ursprungligen skänkt det populära lekskeppet till Lovisa stad.

– Fortum-skeppet har skänkt glädje till barn och unga redan över tio år. Leverantören av lekplats- och idrottsutrustning Lappset ska göra en bedömning av lekskeppets kondition och byta slitna delar mot nya, berättar direktören för Lovisa kraftverk Sasu Valkamo.

Staden skaffar nya lekredskap för småbarn som placeras nära lekskeppet.

Arbetena på badstranden började vecka 18 med att man avlägsnade den gamla idrottsutrustningen. I stället får lekplatsen en ny träningsställning. Nära träningsställningen ska byggas även två nya omklädningsrum.

Efter att reparationsarbetena är klara ordnar staden och Fortum en öppningsceremoni för lekplatsen i Plagen. Man meddelar om tidpunkten senare efter att den blivit klar.