Lovisa stads budgetförslag för 2021 uppvisar ett litet överskott

setelirahaa kuivuu pyykkinarulla Sedeln torkar på en klädstreck

Lovisa stads ekonomi balanseras 2021 efter två underbalanserade år. Budgetförslaget för nästa år uppvisar ett svagt överskott på 0,1 miljoner euro.

Resultatet, som är positivare än under de senaste åren, påverkas av att samfundsskatterna och statsandelarna ska öka 2021. Intäkterna för kommunalskatten uppskattas att hållas jämnt med budgeten för pågående år. Det totala beloppet för skatteintäkterna prognosticeras också att hållas jämnt med budgeten för pågående år, det vill säga vid 62,6 miljoner euro. Budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2023 är beräknad enligt nuvarande kommunalskattesats på 20,25.

– Det känns bra att kunna presentera ett balanserat budgetförslag för 2021 trots de utmanande tiderna. Vi har fattat ett flertal svåra sparbeslut, vilkas nödvändighet och nytta nu framgår av denna budget, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Investeringarna hålls ännu 2021 höga, vid 14,0 miljoner euro. Investeringstakten kommer att lugna sig senast 2023. Utöver byggandet av infrastrukturen för Drottningstranden, bostadsmässområdet 2023, hör saneringen av Harjurinteen koulus gamla del till de största investeringarna nästa år.

Stadens lånestock kommer ännu nästa år att hållas praktiskt taget vid det nuvarande med endast en ringa ökning från 84,2 miljoner euro till 84,7 miljoner euro. Lånestocken per invånare kommer sålunda också att hållas på så gott som tidigare nivå. Ökningen av lånestocken kommer att brytas under de närmaste åren. Vad gäller befolkningsutvecklingen har man ställt sitt hopp på 2023 då Lovisa bostadsmässa ordnas.

Överlag ger budgeten för 2021 en optimistisk signal om den kommande riktningen för Lovisa stads ekonomi. Konsekvenserna för coronavirusepidemin på nästa års kommunalekonomi är dock svåra att prognosticera.

– Denna budget är realistisk och den är upprättad så att man iakttagit principen för försiktighet. Men coronaviruspandemin orsakar ännu nästa år osäkerhet, påminner stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Stadsstyrelsen behandlar budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2023 på måndag 26.10.2020 och tisdag 27.10.2020. Därefter kommer den ännu fortsätta till stadsfullmäktigebehandling 16.12.2020.

Ärendet på stadsstyrelsens föredragningslista 26.10.2020