Lovisa stads samarbetsförhandlingar fortsatte 10.6.2020 med den fjärde förhandlingen

Raatihuone Rådhuset

Beredningsmaterialet för den kommande helhetsgranskningen och de kommande förhandlingarna har sammanställts.

Personalen har under tiden 27.5–5.6.2020 haft en möjlighet att besvara en enkät och på det sättet komma med förslag på åtgärder för att balansera ekonomin. Enkäten besvarades av 232 personer. Ett sammandrag av resultaten från enkäten presenterades på förhandlingen.

Den följande förhandlingen hålls måndag 15.6, då avsikten är att inleda helhetsgranskningen.

På eventuella frågor svarar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51.