Lovisa stadsfullmäktige bedömer om stadsstyrelsen åtnjuter förtroende 17.2.2021 – följ med distansmötet

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdagen 17.2.2021 klockan 18. Mötet ordnas på distans.

Du kan följa med mötet via bildlänken nedan.

På föredragningslistan finns bland annat att bedöma om stadsstyrelsen åtnjuter förtroende. Dessutom behandlas undervisningspersonalens permitteringar 2021 och rekrytering av direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 17.2.2021.

Du kan följa med mötet här: