Lovisa stadsfullmäktige sammanträder idag på Societetshuset kl. 18

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdagen 16.9.2020 på Societetshuset kl. 18. På mötet delas ut hederstecken som Republikens president har beviljat. Länken till sändningen hittar du i meddelandet.

På mötet behandlas bland annat följande ärenden: beviljandet av en proprieborgen på ca. 2,9 miljoner euro för Oy Apotti Ab samt fullmäktigemotioner som gäller att anordna bostadsmässan, att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar och att minska antalet fullmäktigeledamöter.

Föredragningslistan till kvällens möte.

Stadsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan följa mötet också via länken nedan.