Nämnden för fostran och bildning föreslår att inte permittera ens gymnasiernas lärare – går vidare till stadsstyrelsens behandling

Harjurinteen vanha koulu gamla skolan

Nämnden för fostran och bildning behandlade i sitt möte förra veckan (27.1.2021) bland annat undervisningspersonalens permitteringar.

Nämnden beslöt att inte permittera lärare. Förslaget om att inte permittera ens gymnasielärare godkändes enhälligt. Detta betyder att man tillägger 62 255 € i budgeten 2021 för gymnasiernas personalkostnader.

Förslaget som nämnden har godkänt går vidare till stadsstyrelsens behandling 8.2 och sedan ännu till stadsfullmäktige den 17.2.2021.