Nämnden för fostran och bildning ger sitt utlåtande till programmet för att främja kulturen och kulturturismen

Nämnden för fostran och bildning sammanträder på onsdag 24.2.2021 på distansmöte. Nämnden förbereder sitt utlåtande till programmet för att främja kulturen och kulturturismen.

Nämnden för fostran och bildning behandlar i sitt möte också sin verksamhetsberättelse för år 2020. Därtill beslutar nämnden arbetsdagar och lov läsåret 2022–2023 i förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 24.2.2021