Personalsekreterare Mona Ek är årets arbetstagare 2019

Personalsekreterare Mona Ek är årets arbetstagare 2019 i Lovisa stad. Hon och anställda med lång arbetserfarenhet inom kommunal tjänstgöring premierades av staden 26.2.2020.

Årets arbetstagare valdes denna gång bland stadskanslicentralens personal. Alla stadens anställda fick föreslå årets arbetstagare. Stadskanslicentralens ledningsgrupp som valde årets arbetstagare bland föreslagen berömmer speciellt Eks arbetsmotivation, vänlighet och god servicevilja:

“Mona är mycket engagerad och motiverad i sitt arbete. Hon har ett brett kunnande och en bred erfarenhet av personalförvaltningsfrågor och det går alltid smidigt att jobba med Mona. Det är lätt att vara i kontakt med Mona och hon utreder alla frågor snabbt. Mona behandlar alla jämlikt och lugnt och hon är mycket artig, uppmuntrande och en pålitlig medarbetare.”

Mottagare av årsgåva eller förtjänsttecken 2019 (totalt 34 personer)

40 år (9 personer)

 • Agneta Alm, socialarbetare
 • Lisbeth Forsblom, servicechef
 • Eija-Liisa Joas, tandskötare
 • Ulla Kepenek, lantbruksservicehandledare
 • Mona Lindlöf, närvårdare

30 år (9 personer)

 • Tarja Lemmelä, närvårdare
 • Maria Lindström-Björklund, sjukskötare
 • Karita Markusas, klasslärare rektor
 • Lena Rosenqvist-Huhtanen, daghemsföreståndare

20 år (16 personer)

 • Tina Carlsson, förman för fysioterapi
 • Sonja Heino-Kuurberg, närvårdare
 • Stina Kilpinen, närvårdare-hemvårdare
 • Malin Lindqvist, sjukskötare
 • Mirva Sironen, hälsovårdare
 • Johan Smulter, timlärare i huvudsyssla
 • Mikko Talvitie, lantbruksavbytare
 • Annette Vidlund, dagvårdare
 • Tuula Åminne, specialklasslärare

16 personer har önskat att deras uppgifter inte publiceras.