Reparation av lek- och idrottsutrustningen vid badstranden Plagen försenad

Lovisa stad och Fortum reparerar lek- och idrottsutrustningen vid badstranden Plagen. Ursprungligen var målet att projektet skulle bli färdigt i maj, men på grund av leveranssvårigheter uppskattas projektet nu blir färdigt i augusti.

Fortum sponsorerar repareringen av Plagens lekskepp som bolaget skänkt till Lovisa stad. Skeppet av Lappset repareras av Playcare som har meddelat att reparationen blir försenad på grund av leveranssvårigheter med reservdelar. Man kan dock leka i skeppet som normalt.

Staden skaffar nya lekredskap för småbarn som placeras nära lekskeppet, och samtidigt underhåller staden också idrottsutrustningen bredvid lekskeppet. Till följd av leveranssvårigheterna med underlaget som monteras under träningsställningarna kan träningsställningarna inte monteras tillbaka före augusti.