Rosk’n Roll meddelar: Insamlingsbilarna för avfall åker ut på vårturné

Insamlingsbilen Otto för farligt avfall och Romulus, som tar emot metallskrot, inleder sin traditionella vårrunda i Lovisa 2–4.5.

Otto-insamlingsbilen tar emot farligt avfall såsom lysrör, spillolja, ackumulatorer, målarfärg, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Av säkerhetsskäl är det bäst att det farliga avfallet förs till insamlingen i originalförpackning, alternativt i ett annat tätt slutet och helt kärl där innehållet är tydligt angivet. Till Otto-bilen kan man föra högst 50 kg farligt avfall per kund.

Till Romulus-bilen, som samlar in metallskrot, får man föra metallskrot motsvarande en släpvagnslast. Ombord på Romulus duger till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Däremot samlar Romulus inte in elapparater. Elapparater, allehanda metallskrot samt farligt avfall kan året om föras avgiftsfritt till avfallsstationerna för återvinning.

De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och är avsedda för hushåll och fritidsboende på området.

De exakta tidtabellerna för Otto och Romulus vårrunda samt anvisningar hittas på webbplatsen https://rosknroll.fi/sv/, i Roskis-tidningen som delades ut till alla hem i mitten av april samt i Rosk’n Rolls väggkalender. Det är inte tillåtet att lämna avfall på insamlingsplatserna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås vid behov även från Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Ti 2.5 Lovisa

16.20–16.35 Svenskby, Gulf-baren, Svenskbyvägen 9

17.00–17.15 Strömfors, biblioteket, Koivulamäkivägen 1

17.25–17.40 Tessjö, planen, Centrumvägen 2

17.50–18.10 Bastion Ungern, parkeringsområdet, Ungernvägen

18.35–18.50 Tallbacka, bryggan, Tallbackavägen 133

19.10–19.25 Kyrkan, parkeringsområdet, Brandensteinsgatan 2

19.30–19.45 Fredsby, ekopunkten, Fredsbyvägen 50

On 3.5 Lovisa

16.40–17.00 Valkom, f.d. butiken, Vårdövägen 55

17.10–17.30 Köpbacka, framför Corex, Corenso, Patustensgränd 6

17.45–18.05 Kuggom, Furuborg föreningslokal, Lappträskvägen 492

18.15–18.35 Skinnarby, Bygdegården föreningslokal, Påvalsbyvägen 679

18.55–19.15 Sävträsk, Liljendalgården, föreningslokal, Herrgårdsvägen 25

19.25–19.40 Mickelspiltom, centrum, Gamla Vägen 2

To 4.5 Lovisa

16.40–17.00 Sarvsalö, Byagården byarådets hus, Sarvsalövägen 1033

17.30–17.50 Kabböle, småbåtshamnen, Kabbölevägen 1251

18.05–18.25 Isnäs, caféet, Frimansvägen 4

18.50–19.10 Forsby, bensinstationen, Forsbyvägen 2

19.20–19.40 Pernå, ekopunkten, Schäsvägen 6