Rosk’n Roll meddelar: Strejk avbryter en del av avfallstransporterna

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s strejk inleddes på onsdagen och påverkar avfallstransporterna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde. I Lovisa töms inte bioavfallet på grund av strejken. Enligt uppgift pågår strejken tills vidare under en veckas tid, det vill säga till den 21.2. Efter att strejken avblåsts dröjer det en tid innan man kommer i kapp med avfallstömningarna som ställts in.

När sopkärlet blir fullt kan man i enfamiljshus lagra avfall en tid på den egna fastigheten, till exempel tätt packat i förrådet. Ifall situationen det kräver kan man lägga rimliga mängder bioavfall i blandavfallskärlet.

I det skedet när avfallet samlas in kan man i samband med följande tömning placera en extra sopsäck intill sopkärlet utan tilläggsavgifter. Även avfallsstationerna betjänar; det kostar att föra blandavfall till avfallsstationen men för förpackningsavfall uppbärs inga avgifter.

Till kunder, som gett sitt mobiltelefonnummer till Rosk’n Roll, skickas textmeddelanden om tömningar som ställs in eller försenas