Så här får du en tillfällig användarkod till bibliotekets e-tjänster

Vill du använda bibliotekets e-tjänster men har inget bibliotekskort?

Nu kan du få tillfälliga användarkoder med vilka du kan låna Helle-bibliotekens e-böcker, e-tidningar och e-filmer till dess att biblioteken öppnar på nytt. Ring nummer 019 520 2430 mån.–fre klockan 10–15.