Samarbetet mellan Lovisa stad och Cursor fortsätter till slutet av september

Den för Lovisaföretagen avgiftsfria rådgivningstjänsten för att stöda företagen under coronaviruskrisen fortsätter med utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamnregionen Cursor Oy till slutet av september.

Rådgivningstjänsten är öppen för Lovisaföretag och kan anlitas vid alla situationer där företagen behöver hjälp för företagsverksamheten på grund av coronaviruset.

Cursor Oy:s företagsrådgivning betjänar Lovisaföretag per telefon, i form av videokonferenser och ansikte mot ansikte. Företagsrådgivarna hjälper med ansökan av statligt företagsstöd, ekonomisk styrning och i alla frågor som gäller entreprenörskap och företagsverksamhet, också utveckling av affärsverksamheten. Genom tjänsten informeras också Lovisaföretagen aktivt om statsmaktens och andra aktörers centrala beslut och stödformer.

Ansökan om Arbets- och näringsministeriets prövningsbaserade verksamhetsstöd för ensamföretagare (2 000 euro) sker också via Cursor Oy, som behandlar stödansökningarna och styr dem till kommunerna för att godkännas av tjänsteinnehavare och för utbetalning.