Schacktorsdagar i Ankarparken från 8.6.2023

Ledda parkschackkvällar ordnas på torsdagar klockan 17–19 från och med 8.6.2023 i Ankarparken intill Lovisa torg alltid då vädret tillåter. Du kan också spela schack på egen hand, nyckeln till lådan finns på sedvanligt sätt i glasskiosken och i Lovinfo.

Andra utomhusschackbräden finns på Lovisa Camping och i Strömfors bruk, framför Bed & Bistro.

Schack spelas också på Kymmene älv-dagen lördag 5.8 i Strömförs bruk.

Mer information om schackkvällar och platsen fås av kulturproducent Päivi Komsi-Karppi, paivi.karppi@loviisa.fi, tfn 040 751 74 49.