Skärgårdsvägens körfil i riktning söderut stängs för trafik från Alvägens korsning cirka 700 meter framåt under perioden 11–28.1.2021 på grund av vägarbeten

Byggandet av infran på Drottningstranden löper bra. På måndag 11.1.2021 börjar byggandet av lättrafikleden samt vatten och avlopp längs med Skärgårdsvägen.

För att garantera säkerheten bygger man upp ett stängsel runt området. Skärgårdsvägens körfil i riktning söderut är avstängd för trafik från Alvägens korsning cirka 700 meter framåt under perioden 11–28.1.2021 på grund av vägarbeten och trafiken styrs till den andra körfilen med trafikljus. Även hastighetsbegränsningarna sänks på området.

Byggandet av infran på Drottningstranden började i november 2020. Här tills har maskinerna i huvudsak arbetat på det kommande bostadsområdet.

Mer information: Entreprenör Infrastar Oy, Petteri Pakarinen, tfn 040 526 6731
Lovisa stad, infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550