Skolarbetet i Lovisa stads förskolor och skolor inleds måndag 16.8.2021

Skolvisa uppgifter finns på stadens hemsida eller skolornas Pedanet-sidor.

Skolskjutsarna ordnas med buss och taxi. Uppgifter om skjutsarna och tidtabellerna erhålls från skolorna eller från centralen för bildning och välfärd tfn 044 405 5517.