Skolkurators- och skolpsykologtjänster i Lovisa stad sköts på distans under tiden 18.3–13.4.2020

Under tiden för undantagstillståndet för att sköta coronavirussituationen jobbar skolkuratorerna och skolpsykologerna i första hand på distans, men kontakt kan fås alla vardagar kl. 9–14.30 via telefon, via Wilma-meddelande eller via e-post (förnamn.efternamn@edu.loviisa.fi).

Personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter ska inte lämnas via e-post. För eventuell personlig fysisk kontakt görs individuell bedömning från fall till fall.

Tveka inte att ta kontakt – det finns inga dumma eller onödiga frågor!

Ledande skolkurator Nina Böhls-Nybonn