Småbarnspedagogiken meddelar 19.3.2020: Precisering i tillfällig anvisning om klientavgifter

legopalikat, legoklossar

Lovisa stads ledningsgrupp för undantagstillstånd godkände tillfälliga ändringar i anvisningen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Barnets alla (också enstaka) frånvarodagar som uppgetts på förhand kompenseras i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken mellan 17.3 och 13.4.2020.

Vi önskar följande från vårdnadshavarna:

  • Anmälningar görs för en så lång period som möjligt och vårdnadshavarna förbinder sig till dessa.
  • Anmälningar görs så tidigt före frånvarodagen/-perioden som möjligt.

Det är viktigt med tanke på att bekämpa smitta att barnet stannar hemma om hen uppvisar minsta influensasymptom. När barnet insjuknar, ersätts frånvaron normalt enligt den gällande praxisen:

  • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken en längre tid än elva dagar under en kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. När frånvaro som beror på sjukdom pågår en hel kalendermånad tas ingen avgift ut (Meddelande om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.8.2019).

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32