Staden belönade anställda som länge arbetat på staden. Årets anställd 2020 är controller Eija Henriksson.

Eija Henriksson

Lovisa stad har valt Årets anställd 2020 och kommit ihåg anställda som länge arbetat på staden. På grund av coronavirusepidemin hölls belöningsevenemanget tisdag 9.2.2021 i småskalig form. Evenemanget gick av stapeln i fullmäktigesalen på Lovisa rådhus.

Årets anställda 2020 valdes från centralen för näringsliv och infrastruktur. Hon är controller Eija Henriksson. Hon började arbeta för Lovisa stad 1999 som löneräknare på deltid. Henriksson avancerade till stadens huvudbokförare och numera arbetar hon som controller på ekonomiavdelningen med demokratitjänsterna och centralen för näringsliv och infrastruktur som huvudansvarsområden.

– Mitt arbete består av att känna de ekonomiska processerna, ge tillhörande anvisningar och att delta i den operativa bokföringsverksamhetens olika skeden. Jag har också som uppgift att utgöra en länk mellan centralerna och att förbättra informationsflödet. Dessutom är jag teamledare för centralen för näringsliv och infrastrukturs byråteam, beskriver Eija Henriksson.

Hon berättar att hon har trivts med sitt arbete och i Lovisa stads tjänst.

– Staden har varit en bra arbetsgivare för mig och visat förtroende för mitt kunnande. Jag har fått arbeta med fantastiska och yrkeskunniga personer. Jag har fått i lämplig mängd ansvar och mina arbetsuppgifter har varit meningsfulla och mångsidiga. Jag har fått uppleva lyckanden i passlig omfattning. Känslan om att man kan stå till hjälp gör det lättare att orka.

I motiveringarna till valet beskrevs Eija Henriksson som en alltid glad person och som en ”flitig arbetsmyra”. Som motvikt till arbetet rör hon sig gärna i skogen med hunden och plockar naturens gåvor. Hon sköter om sin kondition genom att jogga och gå.

40 år

Boxberg Ann-Britt, sjukskötare, grundtrygghetscentralen

Segerman Ben, mätningsförman, centralen för näringsliv och infrastruktur

Weckman Carola, sjukskötare, grundtrygghetscentralen

Weppling Irene, kock, centralen för bildning och välfärd

Wikman Martina, närvårdare, grundtrygghetscentralen

30 år

Bergvall Camilla, närvårdare, grundtrygghetscentralen

Grundström Ann-Helen, bibliotekarie, centralen för bildning och välfärd

Grönlund- Temonen Heli, förmna för kosthåll, centralen för bildning och välfärd

Gustafsson-Hydén Marika, lärare inom småbarnspedagogik, centralen för bildning och välfärd

Hansen Pille, lantbruksavbytare, centralen för näringsliv och infrastruktur

Heiskanen Iiris, timlärare, centralen för bildning och välfärd

Henriksson Sari, närvårdare, grundtrygghetscentralen

Juvonen Ulla, skolgångshandledare, centralen för bildning och välfärd

Lill-Smeds Harriet, biblotekarie, centralen för bildning och välfärd

Lindfors Heidi, lärare, centralen för bildning och välfärd

Mäkelä Birgitta, lantbruksavbytare, centralen för näringsliv och infrastruktur

Pelander Maarit, lantbruksavbytare, centralen för näringsliv och infrastruktur

Sirén Kitty, servicehandledare, grundtrygghetscentralen

Sjöblom Marina, timlärare, centralen för bildning och välfärd

Tenhunen Timo, utbildningschef, centralen för bildning och välfärd

Vaara Sari, lantbruksavbytare, centralen för näringsliv och infrastruktur

Varvemaa Jaana, barnskötare, centralen för bildning och välfärd

20 år

Forsström Mareena, serviceansvarig, grundtrygghetscentralen

Haimi Tanja, matservicearbetare-städare, centralen för bildning och välfärd

Hiltunen Maria, sjukskötare, grundtrygghetscentralen

Karjalainen Anna, speciallärare, centralen för bildning och välfärd

Kanervio Päivi, sjukskötare, grundtrygghetscentralen

Kurki Tiina, sjukskötare, grundtrygghetscentralen

Lax Mikael, lektor, centralen för bildning och välfärd

Levänen Seija, lektor i studiehandledning, centralen för bildning och välfärd

Liljendahl Benny, timlärare, centralen för bildning och välfärd

Lindström Jenni, timlärare, centralen för bildning och välfärd

Lönnfors Johanna, kundrådgivare, stadskanslicentralen

Mäntysaari Maaria, stadsarkitekt, centralen för näringsliv och infrastruktur

Möller-Lindberg Pia, sjukskötare, grundtrygghetscentralen

Nadif Helena, skolgångshandledare, centralen för bildning och välfärd

Nordström Heidi- Silja, fysioterapeut, grundtrygghetscentralen

Nyström Leena, vårdbiträde, centralen för bildning och välfärd

Päiviö Paula, lektor, centralen för bildning och välfärd

Rosvall Stina, skolgångshandledare, centralen för bildning och välfärd

Silvennoinen Marit, skolgångshandledare, centralen för bildning och välfärd

Siltala Pirkko, specialklasslärare, centralen för bildning och välfärd

Sippula Päivi, servicechef , grundtrygghetscentralen

Vaenerberg Minna, barnskötare,  centralen för bildning och välfärd