Stadsfullmäktige sammanträder 18.1.2023 – Följ med via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 18.1.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

På sammanträdet behandlas bland annat försäljningen av stadens arrendetomter för sommarstugor. Lovisa stad beslutade 2014 och 2018 om försäljning och prisbestämning av strandtomter som är i fritidsanvändning. Ursprungligen hade staden i sin ägo 214 arrendetomter och 7.12.2022 hade staden i sin ägo 119 stycken. Enligt beslutet som fattades 2018 gäller försäljningstiden och beslutet om prisbestämning till utgången av 2022, men eftersom det i slutet av december 2022 ännu fanns 29 anhängiggjorda tomtaffärer under beredning föreslås nu tilläggstid fram till 31.6.2023 för att slutföra dessa.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 18.1.2023

Sammanträdet direktsänds här:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.