Stöd för ensamföretagare beviljades åt 125 Lovisaföretagare 

Stödet för ensamföretagare som arbets- och näringsministeriet beviljade för ekonomiska svårigheter på grund av coronavirussituationen beviljades i Lovisa åt 125 ensamföretagare. Sammanlagt 167 ansökningar lämnades in, varav 42 avslogs. 

Tidsfristen för ansökan om och beviljande av stöd för ensamföretagare gick ut 30.9.2020. Den summan som staten beviljade Lovisa stad uppgick till 882 960 euro. Den baserade sig på antalet företag i Lovisa (708). Av summan delades ut sammanlagt 250 000 euro, det vill säga 28 procent.

Tillika beviljade NTM-centralen Lovisaföretag 761 128 euro och Business Finland 1 621 668 euro. Sammanlagt beviljades företag i Lovisa på basis av ansökan över 2,6 miljoner euro.

Ansökningstjänsterna för stödansökan och behandlingen av stödbesluten sköttes som en köptjänst från utvecklingsbolaget Cursor Oy. Lovisa stad hade hand om beslutsfattandet och utbetalningen av stödet.

Under tiden då avtalet om den köpta tjänsten var i kraft betjänades sammanlagt 478 Lovisabaserade företag på Cursor Oy:s företagsrådgivning.

Mer information: tf direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, e-post sari.paljakka@loviisa.fi