Svenska veckan-väggen på huvudbiblioteket var fylld med vackra ord

Kuva post-it lapuista

Svenska veckan-väggen på huvudbiblioteket var fylld med vackra ord under Svenska veckan 2–8.11.2020.

Svenska veckan firades i år huvudsakligen virtuellt på grund av coronaviruspandemin. På huvudbiblioteket firades Svenska veckan genom att samla in de vackraste svenska orden. Man kunde skicka ord per e-post och berätta dem på Facebook. Dessutom var det möjligt att komma till biblioteket och skriva det vackraste ordet direkt på Svenska veckan-väggen. Man skrev ord på hjärtformade klisterlappar, och under veckan hängdes upp cirka 370 lappar på väggen. Hjärtligt tack till alla som deltog!

Vi utmanade alla kommuninvånarna, skolorna och enheterna inom småbarnspedagogik och boendetjänster att delta. Man har säkert haft intressanta diskussioner om orden! En del av orden på väggen rimmar vackert, en del kan innehålla varma minnen. I detta jippo fanns skönheten i åhörarens öra – och sinne.