Tomtansökan för strandtomten på Drottningstranden fortsätter till 6.6.2022

Det kom in fyra tomtansökningar i april då tomtansökan för Bostadsmässområdet Drottningstranden i Lovisa var öppen. Kvalitetsgruppen som består av representanter från Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad hade möte på torsdag 5.5.2022. Kvalitetsgruppen föreslår byggare för Bostadsmässkommittén.

Alla tre nybildade tomter i kvarteret 1060 reserverades på basen av tomtansökningarna. Ingen godtagbar tomtansökan på strandtomten i kvarter 1058 hade skickats in. Således beslöt kvalitetsgruppen att förlänga ansökningstiden för strandtomten till 6.6.2022.

Mer information om tomtansökan finns på Drottningstrandens webbplats.