Tomtansökan på Drottningstrandens lediga tomter öppnar 2.5.2023

Ansökningstiden för lediga småhus- och radhustomter på Drottningstranden i Lovisa börjar 2.5.2023. Privatpersoner, husfabriker och företag inom byggbranschen kan antingen ensamma eller tillsammans ansöka om tomter. Bland tomterna som kan ansökas finns det två småhustomter och fyra radhustomter. De tomter som nu kan ansökas om har inte skyldigheter i anknytning till Bostadsmässan.

Drottningstranden är ett nytt bostadsområde som byggs upp på östra stranden av Lovisaviken. På området ordnas Bostadsmässan 2023. En utsökt vy över den historiska nedre stan öppnar sig över Lovisaviken. Stadens centrum är nära och den lilla stadens alla tjänster finns på gångavstånd.

Småhustomter som kan ansökas om:

  • kvarter 1060 tomt 2 / areal 1071 m2 / byggrätt 150 k-m2 / pris 31 000€ (1060-2) möjlighet till båtplats
  • kvarter 1060 tomt 3 / areal 1071 m2 / byggrätt 183 k-m2 / pris 34 500€ (1060-3) möjlighet till båtplats

Radhustomter som kan ansökas om:

  • kvarter 1055 tomt 1 / areal 2282 m2 / byggrätt 1200 k-m2, pris 150 000€ (1055-1)
  • kvarter 1055 tomt 3 / areal 2282 m2 / byggrätt 1200 k-m2, pris 150 000€ (1055-3)
  • kvarter 1056 tomt 6 / areal 1639 m2 / byggrätt 900 k-m2, ekonomibyggnad 40 m2 / pris 149 000€ (1056-6)
  • kvarter 1056 tomt 7 / areal 2056 m2 / byggrätt 900 k-m2, ekonomibyggnad 40 m2 / pris 149 000€ (1056-7)

Tomtansökningen öppnar tisdagen 2.5.2023 klockan 9. Tomten kan ansökans med elektronisk ansökningsblankett (på finska). Ansökningen ska innehålla situationsplan och fasadskisser. Ansökningen kan också kompletteras med illustrationer. Ansökningstiden tar slut måndagen 12.6.2023 klockan 16.

Valet av byggare förrättas vecka 24. För att säkerställa en enhetlig stadsbildsmässig anblick för Drottningstranden grundas en kvalitetsgrupp för tomtöverlåtelser på området. Kvalitetsgruppen bedömer utgående från ritningarna hur bra byggprojektet lämpar sig för tomten och området, hur kvalitativa planerna är och godkänner eller förkastar planerna.

Tomten reserveras på basen av ansökningen och reservationstiden är tre månader. Reserveringsavgiften är 300€. Det årliga arrendet är fem procent av tomtens försäljningspris. Ett arrendeavtal görs upp då godkända bygglovsbilder har förevisats. En arrendetomt kan köpas när ett bostadshus har byggts på tomten och skyldigheten att bygga har uppfyllts.  Reserveringsavgiften eller betalda arrenden gottgörs inte i försäljningspriset för tomtaffären.

Efter den tidsbundna tomtreserveringsronden kommer de ännu lediga tomterna till fortgående sökning.

Alla tomter är belägna på det blivande Bostadsmässområdet. Hela området är byggarbetsplats där tillträde är förbjudet för obehöriga. Man ska alltid komma överens om tomtvisningar med mässkontoret på Lovisa stad, tfn 040 558 4060.

Mer detaljerad information och vidare anvisningar om tomtansökan samt ansökningsblanketten hittar du på adressen drottningstranden.fi/tomtansokan.

Mer information:

Antti Piippo, markanvändningsingenjör, antti.piippo@loviisa.fi

Tomtvisningar:

Lovisa stads mässkontor, tfn 040 558 4060, asuntomessut@loviisa.fi