Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas helt till den nya vägsträckningen vecka 50 

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen börjar vara klar och trafiken flyttas helt bort från den gamla vägsträckningen i slutet på vecka 50. Också lätt trafiken flyttas till den nya vägsträckningens lättrafikled. Det exakta datumet för flytten meddelas så fort som möjligt.

Flytten sker tidigt en vardagsmorgon före arbetstrafiken börjar. Skärgårdsvägens nya vägsträckning märks väl ut med vägmärken. Det gamla vägbottnet tas helt ur bruk och blir en byggarbetsplats.  

Passagen till kallstationen och ekopunkten flyttas också till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt. Också ekopunkten betjänar normalt.  

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen får bottenbeläggningen under veckan. Lättrafikleden är grusbelagd i detta skede. Vägsträckningen och lättrafikleden får sin slutliga asfaltbeläggning under våren. 

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023. 

Mer information:infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fiområdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi