Upphandling på byggandet av kommunaltekniken i Drottningstrandens norra del publicerades 29.1.2021

kuvituskuva

Vi söker entreprenör för byggandet av kommunaltekniken i Drottningstrandens norra del. Upphandlingsannonsen publicerades 29.1.2021 i Hilma-tjänsten. Offerter ska lämnas in senast 19.2.2021 klockan 12.

Till arbetet hör byggandet av Skärgårdsvägens nya linje och lättrafikleder på Skärgårdsvägen samt områdets belysning. Elkabelarbete och operatörernas kabelarbeten utförs i samarbete med dessa aktörer.

Du kan bekanta dig med inbjudan att lämna in anbud på hankintailmoitukset.fi -tjänsten.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, markus.lindroos@loviisa.fi, tfn 050 382 7550